Úřední deska

Úřední deska Střední školy a Základní školy, Oselce

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu - SŠ Blovice

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BLOVICE
Zveřejněno: 24.6.2024

Nabídka zaměstnání - pracoviště Oselce

učitel předmětů Dějiny výtarné kultury, Práce s počítačem, Ekonomika

Volná kapacita ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Talentová zkouška do uměleckých oborů se koná 10.6.2024

Přijímací řízení Oselce pro školní rok 2024/2025.

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 2 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Přijímací řízení Blovice pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Seznam literárních děl pro výběr k maturitě

Zde si každý student vybere 20 knih pro ústní zkoušku z Českého jazyka.
Zveřejněno: 01.9.2023

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky UZD

Obor vzdělávání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ve školním roce 2023/2024

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky UZK

Obor vzdělávání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování kovů ve školním roce 2023/2024

Prázdniny

ve školním roce 2023/24

Nařízení Krajské hygienické stanice

pro školy a školská zařízení

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace