GDPR

Informace jak zpracovává osobní údaje Střední škola a Základní škola, Oselce

Střední škola a Základní škola, Oselce, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu. Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS x6qf4v3, emailem na adrese info@stredniskolaoselce.cz nebo poštou na adrese Střední škola a Základní škola, Oselce 1, 335 46 Oselce. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Jan Honomichl, tel: 608 595 883 email: skola@vsouladu.eu, ID DS 3qbdwge.  

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace