Školní družina

Školní družina ZŠ Oselce

Podmínky zájmového vzdělávání a charakteristika ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci základní školy i základní školy speciální, kapacita je 20  žáků –dvě výchovná oddělení. Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru. Vychovatelky i asistentky pedagoga se snaží vytvářet příjemné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením družiny.

Podmínky k přijímání žáků

Žáci jsou k činnosti školní družiny přijímáni na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce- zápisním lístku. Činnost družiny je přednostně určeny pro žáky  1. – 5.  ročníku, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

Personální obsazení – rozpis služeb

Pondělí 6:30 – 7:35     11:15 – 15:00
Úterý   6:30 -  7:35      11:15 -  15:00
Středa  6:30 – 7:35      11:15 – 15:00
Čtvrtek 6:30 – 7:35      11:15 -  15:00
Pátek   6:30 – 7:35      11:15 -  16:00

Úhrada pobytu ve školní družině

Úhrada nákladů žáka vychází ze směrnice. Úplata za zájmové vzdělání činí 100,- Kč na pololetí žáka.

Zaměstnanci školní družiny

  • Vychovatelka -  Dagmar Švehlová
  • Asistentka   -  Drahuše Skalická

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace