Školní družina

Školní družina ZŠ - odloučené pracoviště Blovice

Podmínky zájmového vzdělávání a charakteristika ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci základní školy i základní školy speciální, kapacita je 20  žáků – dvě výchovná oddělení. Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru. Vychovatelky i asistentky pedagoga se snaží vytvářet příjemné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením družiny.

Podmínky k přijímání žáků

Žáci jsou k činnosti školní družiny přijímáni na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce. Činnost družiny je přednostně určeny pro žáky 1.– 5. ročníku, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

Provoz družiny

Pondělí  6:15 - 7:30      11:15 - 15:30
Úterý      6:15 - 7:30      11:15 - 15:30
Středa    6:15 - 7:30      11:15 - 15:30
Čtvrtek   6:15 - 7:30      11:15 - 15:30
Pátek      6:15 - 7:30      11:15 - 16:00

Úhrada pobytu ve školní družině

Úhrada nákladů žáka vychází ze směrnice. Úplata za zájmové vzdělání činí 100,- Kč na pololetí žáka.

Zaměstnanci školní družiny

  • Vychovatelka - Bc. Renata Vídršperková, +420 773 771 883
  • Vychovatelka  - Věra Bažantová Česalová
  • Vychovatelka - Jaroslava Kotršalová
  • Vychovatelka  - Miroslava Vlčnovská

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace