Školní klub

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Od školní družiny se liší starším věkem žáků a odlišnými formami činnosti.

Činnost klubu na naší škole je zaměřena na:

  • nabídku spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro trvale přihlášené žáky

Ve školním klubu je žákům pod pedagogickým dohledem nabízena možnost spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových her, relaxace, poslech hudby i další zájmové činnosti  z rukodělné nebo výtvarné oblasti.

Provoz školního klubu:

Pondělí :   6:30 – 7:30 hod.        11:15 – 15:00 hod.

Úterý :      6:30 – 7:30 hod.        11:15 – 15:00 hod.     

Středa :     6:30 – 7:30 hod.        11:15 – 15:00 hod.                

Čtvrtek:    6:30 – 7: 30 hod.        11:15 – 15:00 hod.

 Pátek :    : 6:30 – 7: 30 hod.        11:15 – 16:00 hod.

Podmínky pro přijetí do školního klubu:

  1. Činnost školního klubu je určena pro žáky prvního a druhého stupně.
  2. Účast žáka v klubu potvrzují rodiče na přihlášce
  3. O přijetí žáka do klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky do naplnění kapacity školního klubu

Podmínky úplaty:

Úplata za zájmové činnosti ve školním klubu činí 100,- Kč za pololetí školního roku, 200,- Kč za celý školní rok. Úplata za školní klub se hradí za první pololetí školního roku do konce měsíce září, za druhé pololetí do konce měsíce února.

Odhlášení žáka ze školního klubu:

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.

Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu:

Žák může být v případě závažného porušení povinností, které jsou ve školním klubu stanoveny, vyloučen.

Důvody pro vyloučení žáka mohou být zejména:

  • žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces
  • žák svým chováním ohrožuje zdraví své i spolužáků
  • zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu

Odchod ze školního klubu:

Žáci, kteří se účastní činnosti školního klubu, přicházejí do klubu  samostatně nebo i s asistentkou pedagoga a odcházejí podle záznamu v přihlášce do ŠK. Dřívější odchod ze ŠK potvrzují zákonní zástupci písemně.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace