Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

 

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění odborného a polytechnického vzdělávání s důrazem na digitální kompetence a ICT, zlepšení podmínek pro studium v oborech vzdělávání v SŠ a ZŠ Oselce a podporu motivace ke studiu technických oborů. Díky modernizaci učeben a dílen odborného výcviku bude žákům příslušných oborů umožněno získání odborných a digitálních kompetencí v obsluze moderních strojů, a tím se zvýší možnost jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je také zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj úrovně anglického jazyka žáků SŠ. Nedílnou náplní projektu je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Další aktivitou projektu je zapojení žáků základních škol, jehož cílem je motivace a podpora zájmu o odborném vzdělávání, zejména při volbě oborů v návaznosti na další vzdělávání žáků základních škol(ZŠ Přeštice, ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Kasejovice, ZŠ Chanovice, ZŠ Pačejov, ZŠ Horažďovice, Komenského 211, ZŠ Horažďovice, Blatenská 540).

Cílem projektu je i vytváření pozitivního učebního klimatu školy. Pedagogové, spolu se žáky, budou mít lepší podmínky seznámit se s nejnovějšími poznatky z praxe a ty průběžně transformovat do vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů, tím se zkvalitní úroveň výuky a podpoří osobnostní rozvoj pedagogů.


Autor fotografií:
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace