Studijní a učební obory Oselce pro školní rok 2024/2025

Nabídka studijních a učebních oborů Oselce pro školní rok 2024/2025

Tříleté učební obory pro žáky a žákyně ze ZŠ

 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (24)

  Řemeslo se širokými možnostmi uplatnění absolventů. Chlapci zvládnou opravu zemědělských strojů i automobilů, dokáží renovovat nové díly, zvládají práce na kovoobráběcích strojích i kovářské práce. Výhodnou je kurz řízení motorových vozidel a získání řidičského oprávnění a také kurzy pro svařování elektrickým obloukem a plamenem.

 • 33-56-H/01 Truhlář (24)

  Odborný výcvik je zaměřen na zvládnutí praktických dovedností nutných při výrobě nábytku v sériové i zakázkové výrobě. Chlapci však zvládnou i prvky stavební truhlařiny.

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (24)

  Populární a chlapci vyhledávaný učební obor. Po složení závěrečních zkoušek je schopen opravovat a seřizovat automobily pomocí diagnostických zařízení. Ve 3.ročníku absolvují chlapci kurz řízení motorových vozidel a kurz opravňující svařovat v ochranné atmosféře.

 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník (24)

  Tříletý učební obor s výučním listem pro zájemce o umělecké kovářství . Tato varianta studia má v odborné části stejnou náplň jako maturitní obor a je vhodná pro žáky, kteří nechtějí skládat maturitní zkoušku.

Čtyřleté studijní obory pro žáky a žákyně ze ZŠ

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské (18)

 • 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické (12)

Studijní obory jsou určené pro žáky z 9. tříd ZŠ. Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Povinné vyučovací předměty:

 1. Všeobecně vzdělávací: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie, Základy ekologie, Tělesná výchova
 2. Odborné: Dějiny výtvarné kultury, Výtvarná příprava, Technické kreslení, Uměleckoprůmyslové zpracování dřeva (kovu), Technologie, Materiály
 3. Odborný výcvik

Střední škola Oselce má bohatou tradici a dobrou materiální základnu pro výuku řemeslných kovo a dřevo oborů.

Kvalifikovaní odborníci uměleckořemeslných oborů jsou v současné době velmi žádaní na trhu práce, široké uplatnění najdou i v oblasti památkové péče.

Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání umělecký truhlář a umělecký kovář a zámečník, možnost studia na vysokých školách a vyšším odborném studiu.

Absolvent umí: zhotovovat individuální uměleckořemeslné výrobky podle výtvarných návrhů s použitím původních technologií a materiálů, ovládá základní postupy restaurování a konzervace. Je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro podnikatelskou i zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých firmách.

UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE 900 Kč/měsíc. Stravování celodenní 110 Kč, jedno hlavní jídlo 35 Kč.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace