Projektové setkání Erasmus+

Technické inovace v teorii i praxi

Projektové setkání Erasmus +

Spojená škola realizuje se svými partnery z Česka, Německa a Chorvatska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovace v teorii a praxi“. Přestože projekt již probíhá skoro jeden rok, konečně se podařilo partnerům setkat na 1. nadnárodním projektovém setkání. Nadnárodní projektové setkání se konalo hybridní formou – prezenčně i online.

Jelikož se jen někteří partneři znali z předchozí spolupráce, na úvod proběhly prezentace všech organizací zapojených do partnerství. Partneři se dohodli na rozdělení úkolů a odpovědností, jakož i  o  pravidlech tvorby interních pracovních týmů a způsobu komunikace.

Partneři se dohodli na organizaci a předběžných termínech mobilit pro žáky a zaměstnance. Vzhledem ke zhoršující se situaci u všech partnerů a důležitosti prezenční formy mobility se partneři dohodli, že koordinátor požádá o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2023. Umožní to realizovat všechny plánované mobility a setkání.

Kromě workshopů a diskusí o výstupech projektu jsme absolvovali prohlídku podniku Slavia Producion Systems, včetně diskuse o potřebách firmy a duálním vzdělávání.

Kulturní program zahrnoval prohlídku Banské Bystrice, Banské Štiavnice a kostela v Hronseku.

Projekt bude pokračovat na jaře příštího roku, kdy bychom chtěli zorganizovat mezinárodní soutěž v technických a ekonomických profesích i odbornou mobilitu pro učitele u chorvatského partnera v Durdevaci.


Autor fotografií: Mgr. Bc. Hana Krýslová
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace