Přijímací řízení Blovice pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Termín podání přihlášek do třetího kola přijímacího řízení pro učební obory je do 19.7.2024 do 12:00 hodin. Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Přihláška

Lékařský posudek

Způsob podávání přihlášek:  PRO 3. KOLO LZE PŘIHLÁŠKY PODÁVAT POUZE NA TISKOPISU!

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód,
prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu, (včetně příloh v listinné podobě).

DIPSY je informační systém o přijímacím řízení (Digitální Přihlašovací Systém).


Podávání elektronických přihlášek do třetího kola na doméně www.dipsy.cz není možné. V listinné podobě lze přihlášku podat v sekretariátu SŠ Oselce v termínu do 19.7.2024 do 12:00 hodin.
Celý proces přijímacího řízení je podrobně popsán na webu PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024

Učební obory

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.
U oborů skupiny E bude v přijímacím řízení přihlíženo na písemné doporučení školského poradenského zařízení. 

Počty přijímaných žáků ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

41-55-E/01  Opravářské práce  1 žák

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  0 žáků

29-51-E/01  Potravinářská výroba  1 žák

75-41-E/01  Pečovatelské služby  1 žák

66-51-E/01  Prodavačské práce 3 žáci

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace