Přijímací řízení Blovice pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení pro všechny učební obory je do 30.6.2022.

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Tříleté obory

Lékařský posudek

Vysvětlivky k tiskopisům

Obě strany přihlášky vyplňte, nechte potvrdit na ZŠ a spolu s lékařským posudkem odešlete na adresu: Střední škola a Základní škola, 335 46 Oselce 1

Učební obory

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.
U oborů skupiny E bude v přijímacím řízení přihlíženo na písemné doporučení školského poradenského zařízení. 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

41-55-E/01  Opravářské práce  14 žáků

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  14 žáků

29-51-E/01  Potravinářská výroba  14 žáků

75-41-E/01  Pečovatelské služby  14 žáků

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace