Návštěva v Krupině

listopad 2018

Ve dnech 26. až 30. listopadu 2018 jsme poprvé navštívili partnerskou školu v Krupině ve středním Slovensku v Bánskobystrickém kraji. Skupina žáků Střední školy Oselce se skládala z oborů Opravář  zemědělských strojů a oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Celkem se týdenního pobytu v partnerské škole zúčastnilo šest žáků a dva pedagogové. V Krupině nás v podvečer přivítala paní ředitelka školy Anna Borbuliaková. 

Druhý den naši žáci pod vedením zkušených pedagogů pracovali na úkolech, které jim připravili slovenští kolegové v opravárenských dílnách. Součástí výuky byla samozřejmě výuka na moderních diagnostických přístrojích a seznámení se s postupy oprav brzd na historických vozidlech. První den byl zakončen poznáváním Krupiny a okolí, kde je mnoho zajímavých míst a pamětihodností.

Druhý den ráno se skupina žáků dala opět do práce pod vedením jiného učitele odborného výcviku na jiném pracovišti. Žáci se živě zajímali o témata, která jim slovenští kolegové připravili. V odpoledních hodinách naši skupinu přivítal primátor města Krupiny, kde jsme se všichni zapsali do kroniky a obdrželi hodnotné dárkové předměty. 

Čtvrteční den patřil návštěvě historického města Bánské Štiavnici, kde žáci navštívili památky a seznámili se s historií hornictví v regionu. Po návštěvě křížové cesty a kostela proběhla prohlídka města a okolí. 

V pátek ráno jsme se vydali plni dojmů zpět domů. Studenti živě debatovali o zážitcích a zkušenostech, které získali v nové partnerské škole v Krupině. Získali zde i nové kontakty z řad žáků školy a pedagogové získali nové zkušenosti v práci se žáky a nové kontakty z řad pedagogů.

Cesta byla velkým přínosem v oblasti pracovní, tak i v rovině osobní. Doufáme, že spolupráce se SOŠOaS Krupina se bude úspěšně rozvíjet a že i naše škola přijme žáky z partnerské školy k dalšímu rozvíjení spolupráce na všech úrovních výchovy a vzdělávání.


Autor fotografií: SŠ Oselce
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace