Mezinárodní projektové setkání Erasmus + v Chorvatsku

setkání pedagogů

Mobilita pedagogických zaměstnanců v Chorvatsku

technické vzdělávání

V rámci projektu Technické inovace v teorii a praxi realizovaném prostřednictvím programu Erasmus+ jsme zorganizovali v pořadí druhou mobilitu pro pedagogické zaměstnance. Mobilita se uskutečnila v partnerské škole Strukovna skola Durdevac za účasti partnerů ze Slovenska (Spojená škola Detva a 1. slovenský strojársky klaster) a Česka (SOŠ a SOU Třemošnice a Střední škola a Základní škola, Oselce). Mobilita trvala tři pracovní dny a jejím hlavním cílem bylo ověřování a testování intelektuálních výstupů projektu. Konkrétně šlo o výstupy ve formě vzdělávacích programů a učebních materiálů. Cílovou skupinou jsou prioritně zaměstnanci zapojeni do přípravy a implementace intelektuálních výstupů. Účastníci mobility se zapojili do přímého vyučovacího procesu hostitelské školy, a to formou hospitací, přímé vyučovací aktivity, otevřených hodin a workshopů. Zúčastnili se jak teoretického, tak praktického vyučování žáků technických a ekonomických profesí. Zaměřili jsme se především na následující oblasti. V rámci elektrotechniky to bylo programování PLC, průmyslová robotika, mikrokontroléry či návrhy plošných spojů. Ve strojírenství jsme se zaměřili na CAD-CAM technologie, technickou mechaniku, pneumatiku a automechatroniku. Učitelé ekonomických předmětů se soustředili na účetnictví a marketing. I když hlavním cílem bylo ověřovat výstupy, mobilita měla pro její účastníky přínos i v dalších oblastech. Čeští a slovenští pedagogové se mohli seznámit se systémem vzdělávání v Chorvatsku. Velkým rozdílem oproti vzdělávání v jejich školách byl dvousměnný provoz, který je v chorvatských školách běžnou praxí. Seznámili se také se způsobem hodnocení žáků, jejich motivací a výzvami, se kterými se škola setkává při inovaci školního vzdělávacího programu. Kromě vzdělávání ve škole poznali také systém praktického vzdělávání na externích pracovištích zaměstnavatelů i spolupráci školy s vysokou školu a hospodářskou komorou. Projekt pokračuje o několik týdnů mobilitou pro žáky u partnerské škole v Třemošnici.

Obsah tohoto článku vyjadřuje pouze názor autora. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli použití informací v něm obsažených. Projekt byl spolufinancován programem Evropské komise Erasmus+.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace