Biskup a plzeňský hejtman ocenili vítěze soutěže k 1100. výročí od smrti sv. Ludmily

Výtvarná soutěž byla určena pro všechny děti a mládež žijící na území Karlovarského a Plzeňského kraje

Biskupství plzeňské společně s Karlovarským a Plzeňským krajem vyhlásili u příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily (+15. září 921) soutěž, která probíhala od ledna 2021 do ledna 2022 jenž byla určena pro všechny děti a mládež žijící na území Karlovarského a Plzeňského kraje. Zpracování tématu znělo vytvořit artefakt formou literární, výtvarnou nebo moderní technikou.

Radek Kaleja a Michal Čipera, žáci základní školy Střední školy a Základní školy, Oselce z odloučeného pracoviště v Blovicích se do této soutěže zapojili a vytvořili pod vedením svých pedagogů dvě vitráže s kovovým rámem podobizny sv. Ludmily.

Porota oběma výtvarným pracím udělila za originální zpracování tématu Čestné uznání.

Ocenění za naše žáky a pedagogy převzala 17. března 2022 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a diecézního biskupa plzeňského Mons. ThLic. Tomáše Holuba, Th.D. zástupkyně ředitele SŠ a ZŠ, Oselce Mgr. Bc. Hana Krýslová.

Dne 18. května 2022 byl darován ředitelem SŠ a ZŠ, Oselce Mgr. Zdenkem Tauchenem jeden ze soutěžních obrazů Římskokatolické farnosti Blovice. Obraz převzal farář Piotr Marek. Předání, spojené s posvěcením obrazu, se uskutečnilo ve farním kostele sv. Jana, apoštola a  evangelisty v Blovicích, kde je obraz k vidění.

Děkujeme organizátorům soutěže za možnost účastnit se soutěže s podnětným tématem, pedagogickému sboru za inspirující vedení a gratulujeme oceněným žákům.


Autor fotografií: Mgr. Bc. Hana Krýslová
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace