Adaptační kurz 1.ročníku 2023

třídy 1.R a 1.U ve dnech 6. -8. září 2023

Adaptační kurz se uskutečnil ve dnech 6. -8. září 2023 ve Škole v přírodě v Střelských Hošticích. Jeho cíli bylo rozvíjet osobnost a vzájemnou komunikaci žáků, podpořit kladné sociální klima, navázat nové přátelské vztahy a vzájemnou spolupráci ve třídě a odhalit schopnosti jednotlivých žáků i celého kolektivu. Adaptačního kurzu se účastnilo celkem 44 žáků, třídní učitelky, kariérový poradce a metodik prevence.

      První den proběhly seznamovací aktivity, hry na budování vzájemné důvěry, aktivity podporující rozvoj komunikace a spolupráce. Druhý den proběhly aktivity na rozvoj důvěry v třídním kolektivu. V Sušici jsme rovněž zhlédli osazení maturitních prací oboru uměleckořemeslné zpracování kovu v podobě křížové cesty, která je instalována, při turistické stezce na vrchol Andělíček. Tato ukázka byla pozitivní motivací pro studium daných oborů. Také jsme navštívili zříceninu hradu Rabí, kde studenti plnili zadané úkoly, které byly vyhodnoceny v odpoledním programu adaptačního kurzu. Po všech aktivitách následovaly reflexe, na kterých se díky příjemné atmosféře žáci velmi aktivně podíleli.

     Adaptační kurz splnil vytyčené cíle, a tím usnadnil přechod žáků prvních ročníků ze základní školy na školu střední, umožnil jim poznat jejich nové spolužáky a třídní učitele mimo školní prostředí a pomohl co nejdříve se začlenit do třídního kolektivu.


Autor fotografií: Ing- Václav Pihera
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace