Oselce

Mezinárodní spolupráce - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA (archiv dokumentů)

Program Erasmus+

Od roku 2014 spolupracuje ZŠ a SŠ Oselce se vzdělávacím centrem Fondazione Enaip Lombardia na přípravě pracovních stáží pro žáky dřevozpracujících oborů . V letech 2016 a 2017 proběhly v rámci programů Erasmus + celkem dvě pracovní stáže italských studentů v SŠ a ZŠ Oselce a dvě pracovní stáže českých studentů ve Fondazione Enaip Lombardia. V rámci výměnných pobytů došlo k obohacení jak v rovině profesionální, tak v rovině osobní.

Zatímco v Oselcích je truhlářské řemeslo zaměřeno především na manuální výrobu nábytku, v ENAIP je toto řemeslo spojeno především s designem. Žáci si tedy měli možnost vyzkoušet jak práci v tradičním slova smyslu v Čechách, tak v moderním pojetí v Itálii.

Co se osobní roviny týče, měli žáci možnost poznat kultur zemí partnerských organizací a pracovat v kolektivu svých zahraničních spolužáků. Z této spolupráce vzniklo také několik přátelství.

V projektu je využit evropský certifikát "Europass Mobility", který je vydáván žákům po realizaci pracovní stáže a evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET, který využije SŠ Oselce pro uznání výsledků učení systém kvalifikace Fondazione Enaip Lombardia v rámci pracovní stáže a naopak. Europass Mobility usnadňuje žákům uznání jejich kvalifikace při ucházení se o zaměstnání ve svém oboru v zahraničí.

 

Lucie Staňková

 

 

Aktuální do: 30.09.2017