Oselce

Seminář k problematice návykových látek 2010

Tento seminář byl uspořádán v rámci projektu "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci".

Střední škola Oselce získala v roce 2010 finanční prostředky z Plzeňského kraje, a to v rámci programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v Plzeňském kraji. Z těchto prostředků byly financovány interaktivní semináře, které pořádalo o. s. Prevcentrum. Semináře se týkaly problematiky užívání návykových látek.

Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010 Seminář k problematice návykových látek 2010

Autor fotografií: Archiv

Publikováno: 19.12.2010

Aktualizováno: 04.03.2013