Oselce

Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů

Projekt je zaměřen na tvorbu digitalizovaných učebních materiálů (DUM).

V rámci projektu byla vybudována nová počítačová učebna a stávající učebny byly dovybaveny novou projekční technikou.

Dokumentace projektu - Kupní smlouva

Digitalizované učební materiály ke stažení - DUM

 

ModernizaceModernizaceModernizace

Autor fotografií: Lucie Staňková

Publikováno: 04.12.2013

Aktualizováno: 04.12.2013